ПРИДРУЖЕТЕ НИ СЕ

ПОСТОЈАНО ЈА ПРОШИРУВАМЕ НАШАТА ГРУПА НА ПРОФЕСИОНАЛНИ И ИНДИВИДУАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

Иако СЕГ Холдинг поседува внатрешна експертиза, ние соработуваме и со надворешни консултанти. Сите консултанти имаат искуство и референци за нивната работа во некој oдреден сектор. Сите од нив треба да поседуваат практично искуство во одредена индустрија. Тие се посветени, вредни и прилагодливи.

За да може да работите со нас, треба да поседувате квалитет, да бидете посветени на својата работа, достапни за клиентот во било кое време и да бидете искрени со сите вклучени страни. Од друга страна, ќе ја задржите вашата независност а исто така ќе добиете и целосна административна и стратешка поддршка за доставување на услугата. Со СЕГ Холдинг ќе добиете можност да бидете дел од модерен, мулти-културен тим со висок интегритет и квалитет.

Независното консултирање со СЕГ Холдинг се придружува кон изборот, флексибилноста и контролата која ја добивате како хонорарец со најдобрите аспекти од традиционалното консултирање: одлична и предизвикувачка работа, за врвни клиенти и работење со неверојатни колеги.

Ние работиме најмногу во Република Македонија и соседните држави како Косово и Албанија.

Ако сакате да го откриете независното консултирање со СЕГ Холдинг, испратете го вашето CV и краток опис на вашата моментална позиција и амбиции на: contact@seg-holding.com

ПОСТОЈАНО СЕ СТРЕМИМЕ КОН ПРОШИРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА НАШАТА КОМПАНИЈА, НАШИТЕ КЛИЕНТИ И НАШИТЕ КОНСУЛТАНТИ

Селектираните кандидати треба да имаат завршено додипломски или мастер студии. Тие исто така треба да:

·         Да бидат посветени и да имаат желба да инвестираат во својата кариера

·         Да имаат исклучителен академски и личен успех

·         Имаат воспоставена свесност во разбирањето како бизнисите работат

·         Да бидат самоуверени, креативни, практични и независни

·         Да се способни да ги решаваат проблемите темелно и практично

·         Да се чувствуваат удобно во собирање и сведување на квалитативни и квантитативни податоци

·         Да покажат лидерски став и да уживаат во работењето како дел од тим

Доколку сакате да дознаете повеќе за моменталните можности во СЕГ Холдинг, контактирајте не на: contact@seg-holding.com