znm_logo-1068x615
We-Effect
SSK-Logo
Save-the-children-logo
Rural-Development-Network
preda-plus-logo
OEMVP-logo
ministerstvo-za-ekonomija-logopng
metamorfozis-logo
Logo-EU-ZA-TEBE-ANG-page-001
Grad-Skopje
gdi-logo
Epicentar-logo
cup
CNVP-logo
chapter-4-logo
CBM-logo
Albiz-logo

Географски опсег

Нашиот фокус е Балканот, каде сакаме да се етаблираме како силна консултантска куќа. Работиме најмногу во Македонија, Албанија, Косово но во соработка и со останати ентитети од регионот и ЕУ. 

Работата со нас

Нашите клиенти ги вклучуваат бизнис секторот, граѓанскиот сектор, централната и локалната самоуправа, јавните претпријатија но и неформални иницијативи. Ние сме отворени за секој кој има потреба од поддршка во постигнување на целта за развој, а притоа се однесува одговорно спрема човечките ресурси и околината во која што работат. 

Сите наши клиенти го ценат фактот што ние внимателно ги слушаме нивните потреби и токму поради тоа ние имаме голем број на консултанти кои ни се на располагање и работиме во многу различни сектори, многу лесно може да најдеме пристап “по мерка” со кој ќе ги задоволиме нивните потреби. Нашите клиенти го ценат нашиот прагматизам и нашата целосна посветеност во обезбедувањето вредност за нив.