znm_logo-1068x615
We Effect
Ssk Logo
Save The Children Logo
Rural Development Network
Preda Plus Logo
Oemvp Logo
Ministerstvo Za Ekonomija Logopng
Metamorfozis Logo
Logo Eu Za Tebe Ang Page 001
Grad Skopje
Gdi Logo
Epicentar Logo
Cup
Cnvp Logo
Chapter 4 Logo
Cbm Logo
Albiz Logo

Географски опсег

Нашиот фокус е Балканот, каде сакаме да се етаблираме како силна консултантска куќа. Работиме најмногу во Македонија, Албанија, Косово но во соработка и со останати ентитети од регионот и ЕУ. 

Работата со нас

Нашите клиенти ги вклучуваат бизнис секторот, граѓанскиот сектор, централната и локалната самоуправа, јавните претпријатија но и неформални иницијативи. Ние сме отворени за секој кој има потреба од поддршка во постигнување на целта за развој, а притоа се однесува одговорно спрема човечките ресурси и околината во која што работат. 

Сите наши клиенти го ценат фактот што ние внимателно ги слушаме нивните потреби и токму поради тоа ние имаме голем број на консултанти кои ни се на располагање и работиме во многу различни сектори, многу лесно може да најдеме пристап “по мерка” со кој ќе ги задоволиме нивните потреби. Нашите клиенти го ценат нашиот прагматизам и нашата целосна посветеност во обезбедувањето вредност за нив.