Глигор Михаиловски

Извршен Директор

Валерија Соколова

Соработник на проекти

Марија Биковска

Финансиски и административен менаџер