Img 2840

Успешниот развој на локалните самоуправи се темели на поставување јасни и мерливи цели кои ќе придонесат до социо-економски, образовни и други придобивки за заедницата, како и подобрување на животниот квалитет на граѓаните.

Општина Демир Капија, го препозна Сег Холдинг како професионален и квалитетен испорачувач на услуги за утврдување на нејзината визија за иднината. Извршниот директор Глигор Михаиловски и сениор експертот Горан Велески, се клучните експерти кои ја изработија ,,стратегијата за локален економски развој” на општина Демир Капија 2021-2025, употребувајќи интегриран пристап при стратешкото планирање, ,,направен по мерка”.  

Долгогодишното искуство на експертите во изработка на стратегии и акциски планови, придонесе да се исполнат потребите и барањата на општина Демир Капија. Успешна соработка заснована на доверба од постигнати резултати.

Post A Comment