273685473 312702184252835 5250027223498571162 N

Извршниот директор на Сег Холдинг, Глигор Михаиловски и клучниот експерт Дарко Лазаров го спроведоа интервјуто со Дарко Стефановски, Раководител на сектор за кредитно осигурување и факторинг во Развојна банка на Северна Македонија. Интервјуата се спроведуваат со цел да се добијат информации кои ќе помогнат во Стратегија за промоција на извозот во земјата 2022-2026.

Post A Comment