Dsc 0050

Денес беше одржана финална работилница за Предлог Стратегија на Град Скопје за соработка со граѓанските организации.

www.skopje.gov.mk