Maxresdefault

Сег Холдинг склучи договор со Министерството за економија на Република Северна Македонија за изработка на ,,Стратегија за промоција на извозот 2022-2026″. Во тек се подготовките за креирање на стратешкото планирање.

Ни претставува задоволство да соработуваме со Министерството за економија, како и да придонесеме кон развојот на економијата во општеството.

Post A Comment