Terms of Reference for Consultant for developing policy brief on rural youth

Project title: Community Development Program (CDP) Implementer: Rural Development Network of North Macedonia Partners: LAG

Terms of Reference for Capacity building expert for conducting training on developing business ideas for 5 Local Action Groups

LAG Plackovica, LAG Malesh-Pijanec, LAG Belasica-Ograzden, LAG Bojmija and LAG Aber-2015 Project title: Community Development

Terms of Reference for Capacity building expert for conducting training on Social entrepreneurship for 5 Local Action Groups

LAG Plackovica, LAG Malesh-Pijanec, LAG Belasica-Ograzden, LAG Bojmija and LAG Aber-2015 Project title: Community Development

Terms of Reference for Consultants for developing 5 action documents for 5 Local Action Groups

Project title: Community Development Program (CDP) Implementer: Rural Development Network of North Macedonia Partners:

Terms of Reference for Capacity building expert for conducting training and study visit on Public private partnerships (PPPs) for 5 Local Action Groups

Project title: Community Development Program (CDP) Implementer: Rural Development Network of North Macedonia Partners:

Terms of Reference for Capacity building expert for conducting training on Philanthropy and Volunteerism for 5 Local Action Groups

The documents marked Call for hiring a Capacity building expert for conducting training on Philanthropy and Volunteerism, should be submitted by email to: contact@seg-holding.com, no later than 22.06.2023 until 12 p.m.

Terms of Reference for Capacity building expert for conducting training on gender responsive budgeting

Terms of Reference for Capacity building expert for conducting training on gender responsive budgeting

Креирање на ,,Стратегија за развој на зеленило на општина Охрид”

Сег Холдинг изработува ,,Стратегија за развој на зеленило на општина Охрид” за период од

Terms of Reference for Policy expert for the preparation of Policy brief for social entrepreneurship in rural areas 

1. Project Background Project title: Community Development Program (CDP) Implementer: Rural Development Network of

Terms of Reference for Capacity building expert for conducting training on self-reliance and stakeholder mobilization for 5 Local Action Groups

LAG Plackovica, LAG Malesh-Pijanec, LAG Belasica-Ograzden, LAG Bojmija and LAG Aber-2015 Project title: Community Development

Terms of Reference for Consultant for conducting training on Fund Mobilization of 5 Local Action Groups

LAG Plackovica, LAG Malesh-Pijanec, LAG Belasica-Ograzden, LAG Bojmija and LAG Aber-2015 1. Project Background

Terms of Reference for the Training needs assessment of 5 Local Action Groups

Terms of Reference for the Training needs assessment of 5 Local Action Groups LAG

Нова работна средба во Фонд за иновации и технолошки развој

Тековните активности за изработка на ,,Стратегијата за промоција на извозот во земјата 2022-2026” вклучуваат

СЕГ Холдинг и Агенција за поддршка на претприемништвото на Р.С.Македонија на работен состанок

Глигор Михаиловски, Извршен директор на СЕГ Холдинг и клучниот експерт, проф. д-р Дарко Лазаров,

Продолжуваме со развој на Стратегијата за извоз во земјата

Сег Холдинг е консултантска фирма, која има долгогодишно искуство во изработка на стратегии, истражувања

Разговор со Развојна банка на Северна Македонија

Извршниот директор на Сег Холдинг, Глигор Михаиловски и клучниот експерт Дарко Лазаров го спроведоа

Интервју со директорот на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот

Првата активност од подготовката на ,,Стратегија за промоција на извозот 2022-2026″ за Министерството за

Сег Холдинг е партнер на општина Велес во проектот “Паметни решенија Велес – Продолжуваме…”

Извршниот директор на Сег Холдинг, Глигор Михаиловски, присуствуваше на работна средба со претставници од

Министерството за економија го одбра Сег Холдинг за изработка на ,,Стратегија за промоција на извозот 2022-2026″

Сег Холдинг склучи договор со Министерството за економија на Република Северна Македонија за изработка

Сег Холдинг ја изработи стратегијата за економски развој на општина Демир Капија за 2021-2025

Успешниот развој на локалните самоуправи се темели на поставување јасни и мерливи цели кои

Оглас за соработник за развој на бизниси

СЕГ Холдинг консултантска куќа СЕГ Холдинг е консултантска куќа активна во Македонија, Косово, Албанија,

Развој на план за управување со екосистемот Охрид-Преспа

Во рамките на проектот „Заштита на еко-системот во прекуграничниот регион Охрид –Преспа“ кој се

Одржана финална работилница за Предлог Стратегија на Град Скопје за соработка со граѓанските организации

Денес беше одржана финална работилница за Предлог Стратегија на Град Скопје за соработка со

Покана за учество на работилница со Град Скопје

Најава за работилница (19 април 2019) со граѓанските организации за финално коментирање и усвојување

АФПЗРР: ОБЈАВЕН ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА БАРАЊА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ИПАРД ПРОГРАМАТА 2014-2020

Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој (АФПЗРР) на 24.04.2017 година објави Јавен повик бр. 02/2017 за доставувања на барања за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020.

ПОВИК ЗА ПРАКСА ВО СЕГ ХОЛДИНГ – СОРАБОТНИК ЗА ПРОЕКТИ

Нашите проекти обезбедуваат квалитет во сите области, одржливост, постојано подобрување на постигнувањата и подобрување на организацијата.

ПОКАНА ЗА УЧЕСТВО НА КОНСУЛТАТИВЕН СОСТАНОК СО ГРАД СКОПЈЕ

Консултантската куќа СЕГ Холдинг ја подготвува новата Стратегија за соработка на Град Скопје со граѓанските организации, со Акционен план (за периодот 2019-2021).

ПОВИК ЗА ПРАКСА ВО СЕГ ХОЛДИНГ – АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

СЕГ Холдинг создаде нов модел на “направени по мерка” консултантски услуги преку посредување меѓу клиентите и најдобрите консултанти, постојано обезбедувајќи административна поддршка.

ПОВИК ЗА ПРАКСА ВО СЕГ ХОЛДИНГ – РАЗВОЈ НА БИЗНИСИ

Млади, мотивирани и амбициозни луѓе, со завршено високо образование, кои имаат одлично, практично, усно, пишано познавање на англискиот јазик потврдено со резултати од ТОЕФЛ или ИЕЛТС.

ПОВИК ЗА ПРАКСА ВО СЕГ ХОЛДИНГ – РАЗВОЈ НА БИЗНИСИ

СЕГ Холдинг е растечка консултантска куќа активна во Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора и останатите земји од регионот.

ПОВИК ЗА ПРАКСА ВО СЕГ ХОЛДИНГ – РАЗВОЈ НА БИЗНИСИ

СЕГ Холдинг е растечка консултантска куќа активна во Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора и останатите земји од регионот.

ПОВИК ЗА ПРАКСА ВО СЕГ ХОЛДИНГ – АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА

СЕГ Холдинг е растечка консултантска куќа активна во Македонија, Косово, Албанија, Црна Гора и останатите земји од регионот.

ОГЛАС ЗА ПРОЕКТЕН АСИСТЕНТ

Консултантската куќа СЕГ Холдинг, за потребите на проект финансиран од Европската Унија за прекугранична соработка Македонија – Албанија со наслов “Заштита на екосистемот во прекуграничниот регион Охрид-Преспа” за период од 1 август 2018 до 31 декември 2019 година, објавува оглас за: